Forlaget Lynet


Vær med i Grokraft fællesskabet             Gratis web online læring på Folkets Akademi


Det lille veganer sanghæfte


 

Der er 9 sange - og der er becifringer i sanghæftet, så man kan spille guitar, mens man synger. For at lære melodierne at kende, kan man høre sangene her.

Komponist og tekstforfatter har givet tilladelse til, at man godt må optræde med sangene, hvis man ikke får honorar for det. Man må også godt ændre teksten.

Hvis man optræder, kan man eventuelt holde en lillle tale før eller efter et nummer. Hver sang har nemlig et særligt budskab. Så hvis man koordinerer sang og tale, virker det bedst.


Bestilling                                    

Navn:

Adresse:

Email:

Post nummer:

Telefon:

By:

Jeg bestiller hermed "Det lille veganer sanghæfte". Pris 26 kr. inkl. moms og porto.

Vi sender til dig, når vi har modtaget din betaling. Bank Reg.nr. 8401 konto nr. 5418993 eller MobilePay Folk og Natur 40 42 75 54.
Rabat ved bestilling af flere eksemplarer. Skriv til: lyn@forlaget-lynet.dk


Jordbrug


     


Livgivende jordbrug - om at redde jorden og os selv
Omkring år 1600 blev europæerne kødspisere på grund af den såkaldte lille istid, hvor temperaturen faldt så meget, at man ikke længere kunne leve af at spise planter. Når man spiser kød, får man syre i blodet. Det ætser blodårerne indvendigt, så der flyder flager fra blodårernes vægge rundt i blodet. Det giver blodpropper, som er den hyppigste dødsårsag. Syren ætser også knoglerne, så de fleste skal have kunstige hofter, når man bliver 50 år. Efter år 1920 er temperaturen igen kommet op, hvor man igen kan leve af kun at spise planter.

Men så begyndte man at køre med traktor. Den trykker jorden, så der ikke kommer kvælstof ned til rødderne, og derfor blev man nødt til at bruge kunstgødning med kvælstof. Der kom heller ikke ilt ned til bakterier, som så døde. Tidligere var det bakterierne, der udskilte syre, som opløste ler og sand og dannede en væske med alle grundstoffer, som planterne optog via rødderne. Derved fik de alle grundstoffer og blev super sunde.

Nu får planterne kun 20-30 grundstoffer. Så danner de hverken olie eller sukkerstoffer. De er tørre og smager af ingenting. Kroppen trænger desperat til at få flere grundstoffer, så man spiser og spiser, men bliver aldrig mæt. Til gengæld bliver man federe og federe. På grund af den industrielle dyrkning, bliver der ubalance mellem de forskellige livsformer i jorden. Og de fleste insekter er nu døde. Fra at være gavndyr, der regulerer antallet af hinanden, er de nu blevet til skadedyr, som man så skal bekæmpe.

I 1970'erne var vi flere jordbrugere, der fik genskabt en levende jord, hvor fødevarerne smagte fantastisk godt, og hvor syge mennesker blev raske af at spise maden. Vi blev alle udkonkureret i 1984. Læs hvorfor - og læs om, hvad der er godt og skidt ved biodynamisk, organisk-biologisk, økologisk, permakultur og natural farming. Læs også om en vision for fremtidens samfund.
92 sider. Pris inkl. moms 105 kr.


Forstå kapitalismen


     

Forstå Marx - fra misforståelser til brugbar viden
Marx var den første teoretikere, der anvendte en videnskabelig analyse af historien. Før da - samt i de sidste 20-30 år - var og er de historiske teorier nogle fantasier, som skal retfærdiggøre det eksisterende samfundssystem. Det vigtigste i Marx's analyser er, at han beviser, at kapitalismen kun kan eksistere, hvis der hele tiden er en økonomisk vækst - og at systemet derfor før eller siden bryder sammen, når man har udnyttet alle mulighederne på jorden - og indtil da foregår der en accelererende ødelæggelse af alting.

Marx troede, at bevidsthedsstrukturen skiftede fra feudalisme til kapitalisme og videre til socialisme. Det skete ikke af sig selv. Men den materielle udvikling medførte en voksende bevidsthed - mente han - og det var denne bevidsthed, der til sidst ville ændre systemet. Kort før sin død læste han i Biblen og opdagede, at Paulus omkring år 0 havde præcis den bevidsthedsstruktur, som europæerne havde på Marx's tid. Og dermed faldt hans teori sammen.

Marx erkendte, at der i 1860’erne kom en bevidsthedsspaltning, sådan at arbejderne ikke magtede at være revolutionære. De havde fået en samfunds- og arbejdsbevidsthed samt en familiebevidsthed. Kun hvis de fik samlet bevidstheden igen, kunne der komme revolution. Men fordi arbejderklassen voksede i antal, mente han, at de kunne opnå en politisk magt. Efter hans død, skiftede de venstreorienterede fra Marx's til Engels's analyser. Og Engels mente, at socialismen ville komme af sig selv i takt med den industrielle udvikling.

Bogen omhandler så også, hvad der skete efterfølgende op til i dag. For eksempel mente alle marxister, socialister, anarkister i 1950'erne, at kapitalisterne kun havde hævet sig halvvejs op over naturen og dyret i sig selv. Revolutionen skulle derfor handle om at hæve sig totalt op over naturen og det dyriske. Men det har nu ændret sig - for nogle marxister og anakister - til øko-socialisme og social-økologi, hvor man følger Marx, der mente, at man skulle genforene sig med naturen.
155 sider. Pris inkl. moms 115 kr.


Bevidsthed og menneskehedens fremtid


   

Paradisets Port - psykisk forvandling
I Europa kom der i 1400-tallet, i 1800-tallet og 1900-tallet 3 bevidsthedsspaltninger. Og i den normale opdragelse i dag får et barn disse 3 spaltninger, når det er 1-2 år, 3-4 år og 10-14 år. Det anses som ”naturligt” - og medfører, at vi bliver ”civiliserede”. Spaltningerne splitter både bevidstheden og fællesskabet. Og de medfører alle kriserne og ødelæggelsen af naturen og hele kloden. I bogen gennemgås, hvordan det sker, og hvordan vi slipper spaltningerne, fortrængnin- gerne og projektionerne.
133 sider. Pris inkl. moms 110 kr.

 

   

Himlen på Jorden - revolutionær bevidsthed
I bogen gennemgås, hvordan de forskellige kulturer stivner i hver deres bevidsthedsstruktur. Der beskrives, hvordan vores egen kulturs bevidsthed har ændret struktur og indhold gennem 2000 år – og hvorfor vi tænker, føler og opfører os, som vi gør. Sammenhængen mellem strukturen i bevidstheden og strukturen i muskel-spændinger beskrives. Der visualiseres, hvordan strukturen vil blive, når og hvis vi revolutionerer samfundet og opnår naturlig frihed. En vision for menneskehedens fremtid.
259 sider. Pris inkl. moms 135 kr.

 

    Analyserne i bøgerne følger kinesisk bevidsthed.

    Kinesisk tankegang og kinesiske symboler:

Et frit menneske skifter rundt mellem 8 kropslige energimønstre, der giver
8 forskellige bevidstheder.
Rød = kropslig bevidsthed.
Gul = spirituel bevidsthed.

    For cirka 2.500 år siden stivnede grækere
    i dette energmønster og dets tilhørende
    bevidsthedsstruktur.

    Cirka på samme tid stivnede jøderne
    i dette energimønster og dets tilhørende
    bevidsthedsstruktur.

    De kristne stivnede med det græske
    energimønster i højre kropsside og
    det jødiske i venstre kropsside og fik
    en 2-polet bevidsthedsstruktur.

    Europæerne fik den første bevidstheds-
    spaltning i 1400-tallet, hvor de hævede sig
    op over dyret i sig selv - og opfatter
    andre kulturer som dyriske og sig selv
          som civiliserede.

    Europæerne fik den anden bevidstheds-
    spaltning i 1800-tallet. Det gav kerne-
    familie, individualisme, højre-venstre
    politisk opfattelse mm.

    Europæerne fik den tredje bevidstheds-
    spaltning i 1980-90'erne. JEG'et skiftede
    fra hjertet til hjernen. Man zapper rundt
    mellem 6 MIG'er.

Filosofi, politik, spiritualitet, ånd, healing, terapi indgår i teksterne.


Bestilling                                    

Navn:

Adresse:

Email:

Post nummer:

Telefon:

By:

Livgivende jordbrug - om at redde jorden og os selv - Pris inkl. moms 105 kr.

Forstå Marx - fra misforståelser til brugbar viden - Pris inkl. moms 115 kr.

Paradisets Port - psykisk forvandling - Pris inkl. moms 110 kr.

Himlen på Jorden - revolutionær bevidsthed - Pris inkl. moms 135 kr.

Oven i bogens/bøgernes pris skal lægges 50 kr. til porto/fragt.

 

Vi sender til dig, når vi har modtaget din betaling. Bank Reg.nr. 8401 konto nr. 5418993 eller MobilePay Folk og Natur 40 42 75 54.
For andre bestillinger skriv til: lyn@forlaget-lynet.dkEmblem 

Emblem, der viser, at man gider snakke med dig
Materialerne er alternativt guld og rubin, og emblemet koster kun 50 kr.
Bag på emblemet er en nål med en lås, der sikrer, at den sidder fast på tøjet.

Når soldater møder en fremmed i mørket, bruger man et kendeord. Den ene siger for eksempel: Øf-øf. Og så siger den anden Vov-vov. Og så ved man, at det er en ven – for det har man aftalt forinden. På samme måde kunne vi aftale nogle kendeord. Jeg kunne for eksempel sige: Jeg er anti-racist. Og så kunne en anden sige tilbage: Dyrene skal slippes fri. Og så ved vi, at vi gider snakke med hinanden. Men det er lidt besværligt, hvis man skal gå og sige det hele tiden til alle. Derfor introducerer vi nu et emblem, der viser, hvad vi føler.

Emblemet viser 3 hjerter, der udgør en helhed. På det indre plan viser det, at bevidsthederne i hoved, bryst og underliv – nemlig tanker, følelser og dyrisk vilje - hænger sammen. Altså stik modsat af, hvad vi er opdraget til. På det ydre plan handler det om, at lykken er at opbygge fællesskaber og ikke kun en kernefamilie. Altså det modsatte af samfundets indoktrinering.

Symbolet signalerer, at vi kender historien om, at adelen fik bekæmpet landsbyfællesskaberne, - at kapitalisterne fik bekæmpet arbejderfællesskaberne, - og at teknokraterne har bekæmpet vores bevidsthed, så vi ikke kan finde ud af noget sammen. Men at vi nu er i gang med at gendanne naturlige fællesskaber.

Tag emblemet på, når du skal til fest, møde, demonstration mm.


Bestilling                                    

Navn:

Adresse:

Email:

Post nummer:

Telefon:

By:

Jeg bestiller hermed "Fællesskabets emblem". Pris 50 kr. inkl. moms og porto.

Vi sender til dig, når vi har modtaget din betaling. Bank Reg.nr. 8401 konto nr. 5418993 eller MobilePay Folk og Natur 40 42 75 54.
Rabat ved bestilling af flere eksemplarer. Skriv til: lyn@forlaget-lynet.dkVær med i Grokraft fællesskabet            Gratis web online læring på Folkets Akademi

Login
Logout